Studio Steltman kwam in 2015 tot stand uit een gehonoreerde kunstopdracht van de Gemeente Utrecht. In het kader van de 1,5% kunstregeling werden er voor de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld het schetsontwerp van Studio Steltman gekozen en uitgewerkt.

Beeldend Kunstenaar Frank Koolen ontwikkelde met Studio Steltman een totaalconcept waarbij een werkruimte op het hoogste terras van het GRC gekoppeld werd aan een Stichting om de belangen van de Studio te behartigen en financieel te bestendigen voor de toekomst. Stichting Steltman, heeft als doel tot 2030 een rol te blijven vervullen in het bevorderen en realiseren van onderwijs-gerelateerde programma’s kunstprojecten in relatie tot het GRC maar ook tot andere (onderwijs)instellingen. Daarmee verzekerd de Stichting Studio Steltman een bijzondere, onafhankelijke positie binnen de school maar biedt het ook de mogelijkheid om naar buiten te treden en te kunnen groeien.

Het bestuur bestaat uit: conrector GRC Ties Kragten, cultuurcoördinator Emiel van Ekert en oprichter en beeldend kunstenaar Frank Koolen. 

Beeldend kunstenaar en onderwijskundige Kasper Jacobs onwikkelt en coördineert vanaf 2016 het jaarprogramma en is in samenwerking met Frank Koolen de drijvende kracht achter Studio Steltman.