Studio Steltman organiseerde tijdens het Stijljaar van augustus tot november 2017, in samenwerking met de Utrechtse organisatie De Stijl in de Stad en het Gerrit Rietveld College een groot workshopprogramma met afsluitende tentoonstelling met 300 leerlingen, waar het 100-jarig bestaan van deze kunststroming centraal stond. Doelstelling van dit programma was om in samenwerking met jonge hedendaagse kunstenaars, werkzaam in alle mogelijke media, scholieren mee te nemen in de geschiedenis, actualiteit en toekomst van de beeldende kunst. Een dynamisch experiment op het gebied van kunstonderwijs en tegelijkertijd een poging de buitenwereld de school in te krijgen en deuren van de school te openen.

Acht jonge en bevlogen kunstenaars uit de stad Utrecht werden ieder uitgenodigd om een workshop te ontwerpen van acht lesweken voor 10 klassen van in totaal 300 derdejaars leerlingen. In samenwerking met kunstdocenten van het Gerrit Rietveld College en ondersteund door een twaalftal studenten van HKU Fine Art en Fine Art in Education. Na een feestelijke kick-off in augustus gevolgd door een intensief lesprogramma van twee maanden, werden de eindresultaten gepresenteerd door het hele GRC. De school werd hierbij omgebouwd tot een waar museum met een grandioze opening door burgemeester Jan van Zanen in november 2017.

Het lesprogramma én de tentoonstelling cirkelden rondom vijf thema’s met grote verwantschap aan De Stijl. Iedere kunstenaar/ontwerper werd uitgekozen om één specifieke kant te onderzoeken en een eigen onderzoeksvraag te formuleren. Aan de hand van deze vraagstelling werd de workshop, met hulp van docenten beeldend van het GRC, verder vormgegeven.

De rol van de kunstenaar was die van een curator. Hij of zij zette een onderzoeksvraag uit en bepaalde het kader (speelveld) met alle bruikbare materialen en technische mogelijkheden. Verder was hij of zij op vier momenten aanwezig of actief aan het werk: Tijdens de kick-off voor de presentatie van de workshop, tijdens de eerste introductie van het programma, gedurende de tussenevaluatie én tijdens de eindbeoordeling en het inrichten van de tentoonstelling op school.

De uitgenodigde kunstenaars en ontwerpers werden gekozen vanwege hun experimentele werkhouding en bevlogen praktijk. Ze konden via deze workshop een onderzoeksvraag uit hun dagelijkse praktijk op speelse wijze verbinden aan een eigenzinnig thema en dit vervolgens met leerlingen tot nieuwe mogelijkheden bouwen. Daarnaast deden ze ervaring op, op het gebied van communicatie, overdracht en educatie.

Rol student HKU

De studenten van de HKU ontwierpen de workshop in samenwerking met de kunstdocent tot in detail én voerden hem gezamenlijk uit. In één maand stemden zij veelvuldig af met de kunstenaar én kunstdocent van het GRC. Ook voor het uitvoeren van de workshop én het faciliteren (sociale media) was de inzet en het enthousiasme van de studenten bepalend. Studio Steltman én het GRC Studio begeleidden deze ontwerpmaand op actieve wijze. De studenten werkten vaak voor de eerste keer in een educatieve setting en leerden zodoende veel van deze nieuwe context.

Vakdocent

De vakdocenten hadden als centrale doelstelling de samenwerking goed te laten verlopen en de kwaliteit van het leerproces te bewaken. Dit was soms een lastige taak omdat een docent veel taken uit handen moest geven. De studenten van de HKU voerden, in opdracht van de kunstenaar, de workshop uit. De docenten begeleiden dit proces om het op de juiste momenten zowel inhoudelijk als praktisch bij te kunnen sturen en didactisch te kunnen begeleiden