Studio Steltman is een experimenteel onderzoeksplatform voor vernieuwend kunstonderwijs. De studio fungeert als intermediair tussen educatie en het creatieve werkveld door het ontwikkelen en realiseren van lesprogramma’s, workshops en kunstprojecten in samenwerking met docenten, hedendaagse beeldend kunstenaars, ontwerpers en filmmakers.

De studio staat voor een breed kunstbegrip waarin nieuwsgierigheid, durf tot experiment en kruisbestuivingen op het gebied van kennisoverdracht centraal staan. Scholieren ervaren via workshopprogramma’s en het persoonlijke contact met  kunstenaars hoe een kunstenaar denkt, welke media en technieken hij gebruikt, welke strategieën hij inzet en hoe hij zich verhoudt tot de eigen praktijk, de kunst en de maatschappij. 

Doelstellingen

– Het creëren van een groter bewustzijn van de perspectieven en verschijningsvormen van de hedendaagse beeldende kunst, met name gericht op doelgroepen die daar niet als vanzelfsprekend mee bekend zijn.

– Op te treden als een stimulerende en activerende intermediair tussen het middelbaar/hoger onderwijs en de hedendaagse kunstwereld om nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk te maken.

– Het ontwikkelen van experimentele onderwijsmethodes door middel van de verworvenheden van de beeldende kunst gericht op kruisbestuivingen tussen de verschillende disciplines.

– Het mogelijk maken en produceren van kunstopdrachten voor jonge  kunstenaars in scholen en ander semi-openbare instellingen.

Studio Steltman heeft een eigen werkruimte op de hoogste terras van het Gerrit Rietveld College (GRC) in Utrecht, maar is niet gebonden aan deze locatie. Het is een collectief dat op autonome basis opereert en van samenstelling en werkvorm verandert naar gelang een project daar om vraagt.