info

Studio Steltman is een experimenteel onderzoeksplatform voor vernieuwend kunstonderwijs. De studio treedt op als intermediair tussen het onderwijs en de kunstwereld door het ontwikkelen van lesprogramma’s, geven van workshops en het in brede zin mogelijk van kunstwerken en kunstprojecten binnen de context van het onderwijs. Door het uitnodigen van beeldend kunstenaars en ontwerpers die vanuit hun eigen expertise en in samenwerking met vakdocenten invulling mogen geven aan experimentele werkvormen en projecten, ontstaan er nieuwe kruisbestuivingen en mogelijkheden op het gebied van kennisoverdracht.

 

Het doel van Studio Steltman is om:

– Een groter bewustzijn te creëren van de perspectieven en verschijningsvormen van de hedendaagse kunst, met name gericht op doelgroepen die daar niet als vanzelfsprekend mee bekend zijn;

– Op te treden als een stimulerende en activerende intermediair tussen het middelbaar onderwijs en de hedendaagse kunstwereld om nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk te maken.

– Het ontwikkelen van onderwijsmethodes waarin kunst een vliegwiel kan zijn om op een andere manier te leren en experimenteren.

 

 

Studio Steltman staat voor een breed kunstbegrip, waarin nieuwsgierigheid en de durf tot experiment centraal staat. Scholieren ervaren via het lesprogramma en persoonlijke contact met de kunstenaar hoe hij denkt, welke werkwijzen hij gebruikt, welke strategieën hij inzet en hoe hij zich verhoudt tot de eigen praktijk, de kunst en de maatschappij. Deze vorm van aanschouwelijk onderwijs gekoppeld aan een actief en hands-on lesprogramma dient als blikopener en aanjager voor eigen onderzoek.