Beeldend kunstenaar Corine Zomer onderzocht tijdens haar werkperiode 2017 in onze studio hoe schoolvakken zouden transformeren als je ze zou benaderen vanuit een hedendaags en autonoom standpunt (i.p.v. vanuit de traditionele). Bijvoorbeeld hoe de werkelijke, fysieke ruimte meer betrokken kan worden bij een abstract vak zoals wiskunde. Het idee ontstond dat leerlingen om een proefwerk te kunnen behalen de hele ruimte moesten gebruiken om tot antwoorden en nieuwe vragen te komen. Voor haar idee van de ‘Escape Room Proef’ ging zij de samenwerking aan met de wiskundedocenten van het GRC en de Escape Room ontwerpers van de ‘Freakshow Escape’.

Twee klassen die voor dezelfde leerstof getoetst zouden worden ontwierpen tijdens de les puzzels waarbij ze de inhoud van de lesstof gebruikten voor de verzonnen raadsels. Het lokaal diende als speelveld: de Escape Room, waarbij alle spullen als aanwijzing/verstopplaats gebruikt konden worden voor de puzzels. Na het ontwerpen van de puzzels RUILDEN de klassen de ontworpen puzzels en gingen de klassen in groepjes elkaars puzzels oplossen in een finaleles. Hierbij moest er een heuse BOM worden ontmanteld inclusief het doorknippen van explosieven met kans op ontploffing. De klas die als snelste de bom ontmantelde had gewonnen. Iedere klas vond in de ontmantelde bom een traktatie.

De Escaperoom specialisten hadden zich van tevoren de lesstof meester gemaakt en begeleidden de drie lessen voorafgaand aan ‘De Proef’ samen met Corine en de leerkrachten de leerlingen met het ontwerpen van de raadsels. Ook verzonnen zij voor de finaleles een onderliggende structuur waardoor de losse puzzels één spel werden. Voor de leerlingen was het ontwerpen meteen de generale repetitie voor de proef. De leerling betrekt zelf de omgeving bij de leerstof én gebruikt creativiteit bij het ontwerpen. Dit is een nieuwe en meer omvattende manier van stof tot je nemen. Ook wordt vanuit deze benadering de lesstof meerdere keren herhaald vanuit verschillende perspectieven (oplossen, ontwerpen en uitwisselen). De lesstof wordt een tool voor iets anders: een spannend avontuur! Het exacte vak leende zich bijzonder goed voor een pilot voor dit idee vanwege het hoge oplossingen-zoeken karakter.